Prawo pracownicze

Nasz zespół specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie pracy zarówno indywidualnym jak i zbiorowym. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej związków zawodowych oraz pracodawców.

Rozwiązujemy sprawy dotyczące stosunku pracy. Naszych Klientów reprezentujemy przed sądem oraz organami administracyjnymi. Oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie postępowań dotyczących rozwiązania stosunku pracy, wypadków, kar porządkowych, decyzji ZUS i KRUS oraz wszelkich konfliktów na linii: pracodawca – pracownik i nie tylko.

Pracodawcom oferujemy pomoc prawną w zakresie zarówno prawa pracy, jak i prawa ubezpieczeń społecznych. Opiniujemy oraz przygotowujemy umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji i regulaminy pracy oraz wynagrodzeń.

Zapraszamy!

 

prawo pracy