Prawo cywilne, rodzinne i prasowe

 

Prawo cywilne

W zakresie prawa cywilnego prezentujemy szeroki wachlarz rozwiązań prawnych skierowanych do właścicieli oraz osób użytkujących nieruchomości i nie tylko. Zajmujemy się postępowaniami dotyczącymi m.in:

  • zasiedzeń,
  • eksmisji,
  • rozgraniczenia nieruchomości,
  • zniesienia współwłasności.
  • prawo prasowe

Sporządzamy pisma procesowe dotyczące odszkodowań i zadośćuczynień. Proponujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie ochrony dóbr osobistych, ubezwłasnowolnienia oraz prawa spadkowego. Prowadzimy sprawy dotyczące bezumownego korzystania z rzeczy oraz ich wydania.

 

Prawo rodzinne

Z gruntu prawa rodzinnego prowadzimy postępowania związane z rozwodem, podziałem majątku oraz władzą rodzicielską. Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie spraw o alimenty, kontakty z dzieckiem oraz ograniczenia władzy rodzicielskiej i zaprzeczenia ojcostwa/ macierzyństwa.

Sposób działania każdorazowo dostosowujemy do oczekiwań Klienta oraz możliwości prawnych. Zainteresowanym pomagamy w sporządzaniu umów cywilnoprawnych nazwanych oraz nienazwanych, a każdą sprawę rozpatrujemy indywidualnie.

 

Prawo rodzinne